Radygin V.Y.

Radygin Viktor Y.

Associate Professor Office of Academic Programs: Division of Cybernetic Intelligence Systems (415)
Deputy Head of Department Department Of Information And Methodological Support Of Education
Ramazanov R.N.

Ramazanov Rustem N.

Assistant Office of Academic Programs: Division of Cybernetic Intelligence Systems (415)
Rasskazova L.V.

Rasskazova Lyudmila V.

Senior Lecturer Department of Foreign Languages (50)
Rasskazova M.M.

Rasskazova Marina M.

ИАТЭ Associate Professor Department of biotechnology
Rachkov V.I.

Rachkov Valeriy I.

Head of Department Department of thermophysics (13)
Raschikov V.I.

Raschikov Vladimir I.

Associate Professor Office of Academic Programs: Division of Laser and Plasma Technologies (412)
Rezvanov R.R.

Rezvanov Renat R.

Associate Professor Department of Physics (23)
Teacher NRNU MEPhI Secondary School 1523
Repetskaya N.V.

Repetskaya Natalya V.

ИАТЭ Associate Professor Division of social and economic Sciences
Reshetov V.N.

Reshetov Vladimir N.

Associate Professor Department of electronic measuring systems (26)
Senior Research Fellow Department of electronic measuring systems (26)
Rovnyagin M.M.

Rovnyagin Mikhail M.

Visiting professor Office of Academic Programs: Division of Cybernetic Intelligence Systems (415)
Roganova N.A.

Roganova Natalya A.

Associate Professor Office of Academic Programs: Division of Cybernetic Intelligence Systems (415)
Leading Software Engineer Department of Education: Office of Education Quality Monitoring
Roganov E.A.

Roganov Eugene A.

Associate Professor Division of Nuclear Physics and Technologies, Office of Academic Programs (411)
Head of Department Department Of Information And Methodological Support Of Education
Rogozhkin S.V.

Rogozhkin Sergey V.

Professor Division of Nuclear Physics and Technologies, Office of Academic Programs (411)
Rodionova N.V.

Rodionova Nadezhda V.

ИАТЭ Senior Lecturer Department of internal medicine
Romanovskiy K.A.

Romanovskiy Kirill A.

Associate Professor Department of Physical Education (15)
Romantsova I.V.

Romantsova Irina V.

ИАТЭ Senior Lecturer Nuclear physics and technology division
ИАТЭ Leading Engineer Department of nuclear physics
Roslovtsev V.V.

Roslovtsev Vladimir V.

Senior Lecturer Office of Academic Programs: Division of Cybernetic Intelligence Systems (415)
Roslyakov A.A.

Roslyakov Aleksey A.

ИАТЭ Associate Professor Nuclear physics and technology division
Rostovskiy N.S.

Rostovskiy Nikolay S.

Associate Professor Department of Industrial Economics and Management (71)
Rostokin V.I.

Rostokin Viktor I.

Associate Professor Department of General Physics (6)
Rubin S.G.

Rubin Sergey G.

Chief Research Fellow Department of High Energy Physics (40)
Professor Department of High Energy Physics (40)
Rubtsov N.A.

Rubtsov Nikolay A.

Leading Electronics Engineer Department of electronic measuring systems (26)
Junior Research Fellow Department of electronic measuring systems (26)
Rudnev I.A.

Rudnev Igor A.

Professor Office of Academic Programs: Division of Laser and Plasma Technologies (412)
Ruzhitskaya E.A.

Ruzhitskaya Elina A.

Senior Lecturer Department of Foreign Languages (50)
Rumyantsev V.P.

Rumyantsev Viktor P.

Associate Professor Office of Academic Programs: Division of Cybernetic Intelligence Systems (415)

The agreement on processing personal data is obtained in accordance with the Federal Law "On Personal Data" from 27/07/2006 N 152-FZ