Элективные курсы ИЯФиТ

Hachaturova Elvira G. Course Schedule

Monday

08:30 — 10:05
Sem
Foreign Language Subgroup 2 B18-302
10:15 — 11:50
Sem
English Language Subgroup 1 B18-202
12:45 — 14:20
Sem
English Language S17-512
14:30 — 16:05
Sem
English Language Subgroup 1 S17-702

Wednesday

08:30 — 10:05
323
Sem
Foreign Language A18-P03 (2018-12-12 — 2018-12-26)
10:15 — 11:50
Sem
Foreign Language A18-P03 (2018-10-03 — 2018-12-05)
14:30 — 16:05
Sem
English Language; Foreign Language B17-402 , B17-403
16:15 — 17:50
Sem
English Language Subgroup 2 S17-502
18:45 — 20:20
Sem
English Language Subgroup 2 M18-512

Saturday

08:30 — 10:05
Sem
English Language Subgroup 2 B17-102
10:15 — 11:50
Sem
English Language Subgroup 2 M18-515
11:55 — 13:30
Sem
English Language Subgroup 1 B17-201
14:30 — 16:05
Sem
English Language B17-203
16:15 — 19:30
Sem
Foreign Language A18-P01 (2018-11-03 — 2018-12-22)