Course Schedule, room dep.26 Building K

Monday

10:15 — 13:30
14:30 — 16:05
Sem
Academic (Primary Professional Skills) Practice: Research S14-202 Alyushin M.V., Belopolskiy V.M., Bogdanovskaya M.V., Ilkaev R.I., Maslennikov V.V., Mescheryakov V.V., Nemchinov V.M., Nikitin A.M., Reshetov V.N. (2019-02-04 — 2019-04-15)

Tuesday