Course Schedule, room dep.26 Building K

Monday

10:15 — 13:30
14:30 — 16:05
Sem
Academic (Primary Professional Skills) Practice: Research S14-202 Alyushin M.V. , Belopolskiy V.M. , Bogdanovskaya M.V. , Ilkaev R.I. , Maslennikov V.V. , Mescheryakov V.V. , Nemchinov V.M. , Nikitin A.M. , Reshetov V.N. (2019-02-04 — 2019-04-15)

Tuesday