Course Schedule, room 45-215 Building 45

Monday

08:30 — 10:05
Sem
English for Specific Purposes: Business English Subgroup 2 B16-801 Yarygina T.B.
10:15 — 11:50
Sem
English for Specific Purposes: Business English Subgroup 1 B16-801 Yarygina T.B.

Tuesday

12:45 — 16:05
Sem
Chinese Language B15-802 Kozidubova E.V. (2019-02-05 — 2019-04-02)

Wednesday

08:30 — 10:05
Sem
Current Global Issues Subgroup 2 B16-801 Boronin V.N.
10:15 — 11:50
Sem
Current Global Issues Subgroup 1 B16-801 Boronin V.N.
12:45 — 14:20
Sem
French Language (5-8 Semesters) B17-801 Korolyova E.N.
14:30 — 16:05
Sem
French Language (5-8 Semesters) B16-801 Korolyova E.N.

Thursday

10:15 — 11:50
Sem
German Language B16-801 Ruzhitskaya E.A.
12:45 — 14:20
Sem
German Language B15-801 Ruzhitskaya E.A. (2019-02-07 — 2019-04-04)

Friday

12:45 — 14:20
Sem
French Language (5-8 Semesters) B17-801 Korolyova E.N.
14:30 — 17:50
Sem
French Language (5-8 Semesters) B18-801 Korolyova E.N.